Zolderse Dakprojecten gecertificeerd als VCA**

VORIGE      VOLGENDE
pic_v_vca2_rgbVCA (Veiligheid Checklist Aannemers) is een zorgsysteem waarmee je bewijst dat je aan de veiligheidswetgeving voldoet.

 


Zolderse Dakprojecten NV voert een preventiebeleid om de werkomstandigheden voor haar werknemers en derde personen zo aangenaam mogelijk te maken. Er wordt ook rekening gehouden met de Europese en nationale richtlijnen. Daarbij wordt er getracht de gewestelijke verplichtingen na te leven inzake arbeidsveiligheid, gezonde en aangename werkomstandigheden, respect voor het milieu, alsook respect voor psychische of fysische problemen.

Concrete doelstellingen:

 

 • Het reduceren maar vooral voorkomen van ongevallen, met lichamelijke letsels of materiële schade, hoe klein dan ook;
 • arbeidsveiligheid en gezondheid van onze mensen en alle betrokken derden bevorderen;
 • het bekomen van continuïteit in het handhaven van netheid en hygiëne op de werkplaatsen;
 • het preventief ingrijpen bij gevaarstoestanden of risico’s bij het uitvoeren van onze werken;
 • haalbare veiligheidsactiviteiten plannen op korte en lange termijn;
 • het correct inschatten, opleiden en begeleiden van eigen medewerkers en externen;
 • het creëren van een aangename werkatmosfeer voor iedereen;
 • de zorg voor het milieu (beter afval sorteren);
 • milieuzorg (wagens aankopen met een lagere CO² uitstoot);
 • het werken aan een goede work-life balans voor de personeelsleden;
 • kwalitatieve producten leveren zodat de klant tevreden is;
 • continue verbeteren van de processen.
Dit streven naar de doelstellingen wordt constant opgevolgd en bijgestuurd indien nodig.

 

Het belang van veiligheid, gezondheid en milieu wordt gestuurd vanuit de directie, doch noodzaakt de samenwerking en het engagement van iedereen en op elk niveau. Onze VCA-certificatie is hiervan de weerspiegeling!
VCA certificaat ZDP
VCA certificaat ZDP

CONTACTEER ZDP

Dellestraat 30b
3560 Lummen
TEL //+32 (0)11 45 03 80
FAX //+32 (0)11 45 03 89
MAIL //info@zdp.be