ZDP absorbeert CO2 via hun dak !

VORIGE      VOLGENDE

Limburg CO2-neutraal

Voor de afdichting van het dak van hun nieuwe kantoren plaatste Zolderse Dak Projecten (ZDP) een nieuwe milieuvriendelijke bitumineuze dakbaan van Soprema die voorzien is van een minerale afstrooilaag op basis van olivijnkorrels die CO2 absorberen.

Zolderse Dak Projecten (ZDP) is een toonaangevend bedrijf gespecialiseerd in platte daken. Door de innovaties in de sector op de voet te volgen, specialiseert deze firma zich momenteel in diverse dakdichtingssystemen waaronder ook groendaken en andere milieuvriendelijke oplossingen.

Voor het dak van hun nieuwe kantoren koos Zolderse Dak Projecten (ZDP) een nieuw dakmembraan “Soprema Optima proClimate” waarvan de traditionele leischilfers werden vervangen door olivijnkorrels die CO² absorberen. Het basische olivijn is één van de meest voorkomende mineralen in de aardkorst en is van nature in staat om het zure broeikasgas CO² te binden. Het zure broeikasgas wordt geabsorbeerd en omgezet in onschadelijke stoffen. Zolderse Dak Projecten (ZDP) werkt voor deze dakbanen samen met fabrikant Soprema die haar innovatiepolitiek, gericht naar het milieu, op deze manier verderzet. Omdat de omzetting van CO² tijd nodig heeft, wordt de olivijn-technologie enkel toegepast op de meest duurzame en kwaliteitsvolle membranen van Soprema! Eén kilogram olivijn kan 1,2 kg broeikasgassen absorberen en omzetten in zand, magnesium, bicarbonaat en ijzer. De snelheid waarmee dit gebeurd is afhankelijk van de korrelgrootte, de luchtvochtigheid en de temperatuur.

De levenscyclusanalyse (ook LCA genoemd) van olivijn is bijzonder gunstig! De levenscyclusanalyse is een methode om de totale milieubelasting van een product te bepalen gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking.
De toepassingsmogelijkheden van olivijn, voor het terugbrengen van het CO2-gehalte in de lucht, zijn onbeperkt. Het alleen aanbrengen van Soprema Optima ProClimate met olivijnkorrels op platte daken zal het klimaatprobleem niet oplossen, maar deze dakbaan kan wel bijdragen om een goede balans te creëren. Soprema Optima ProClimate biedt de mogelijkheid aan iedereen om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het CO2 probleem. 

Externe links:

CONTACTEER ZDP

Dellestraat 30b
3560 Lummen
TEL //+32 (0)11 45 03 80
FAX //+32 (0)11 45 03 89
MAIL //info@zdp.be