Werkwijze renovatie van platte daken

VORIGE      VOLGENDE

Vooraleer men een dak gaat renoveren moet er eerst een grondig onderzoek van de bestaande situatie worden uitgevoerd. Een insnijding en monstername kan hierbij noodzakelijk zijn.

De volgende parameters van het te renoveren dak dienen onderzocht te worden :

De dakopbouw : Een koud dak dient te worden omgebouwd naar een warm dak, rekening houdend met de richtlijnen van het WTCB (TV 215). Verder dient men rekening te houden met de brandreglementering (Broof (t1)) en dient men eventueel een calculatie te maken i.v.m. de windweerstand!

De dakvloer : Indien nodig wordt er onderzocht of de dakvloer een bijkomend gewicht kan dragen (extra afdichtingslaag, isolatie, ballast, tegeldragers,...).

Het afschot : Het is aan te raden om onvoldoende afschot aan te passen zodat waterstagnatie na de renovatie vermeden wordt.

Dampscherm en isolatie : Het type en de toestand van de aanwezige isolatie in de dakstructuur worden gecontroleerd. Isolatie dat nat geworden is, heeft geen isolerend vermogen meer. Natte isolatie in de dakopbouw kan ook niet meer uitdrogen, zelfs niet na het plaatsen van verluchtingspijpjes. Deze isolatie moet dan ook verwijderd worden.
Het is nuttig de plaatsing van bijkomende isolatie te overwegen om te voldoen aan de huidige isolatienormen (EPR-normering). De bestaande afdichting kan in dit geval gebruikt worden als dampscherm, mits deze geen gebreken vertoont. Eventuele lekkages dienen eerst te worden hersteld. Om koude bruggen te vermijden dient onderzocht te worden of de opkanten geïsoleerd dienen te worden.

De dakafdichting : Indien er vocht of water in de dakopbouw aanwezig is, wordt de oorzaak (infiltratie, condensatie,..) hiervan opgespoord en dient dit probleem eerst opgelost te worden. Eventuele blazen worden opengesneden, gedroogd en terug dicht gekleefd. Bij algemene blaasvorming is er een structureel probleem dat eerst moet opgelost worden alvorens een nieuwe afdichting aan te brengen. Op bestaande afdichtingen wordt meestal een dichtingslaag aangebracht met ingebouwd dampdrukverdelend systeem (zie foto), waarbij blaasvorming vermeden wordt tussen de oude en de nieuwe afdichting.

 pic_renovatieplatdak Voor dakrenovaties en/of aansluitingen waar er, wegens brandgevaar, niet mag gelast worden, biedt Soprema zelfklevende bitumineuze membranen aan, eventueel in combinatie met een vloeibare waterdichtingscoating op basis van elastomeerbitumen en PU-harsen (Alsan Flashing). Men dient steeds rekening te houden met de richtlijnen van de TV 215 i.v.m. opbouw en uitvoering en TV 215 i.v.m. aansluitingen en met de richtlijnen van de fabrikant!

CONTACTEER ZDP

Dellestraat 30b
3560 Lummen
TEL //+32 (0)11 45 03 80
FAX //+32 (0)11 45 03 89
MAIL //info@zdp.be